Khogiaythethao MAGAZINE - Tạp chí dành cho tất cả mọi người trong cộng đồng Khogiaythethao Là nơi mà bạn có thể khám phá, cập nhật những thông tin hữu ích thông qua các chuyên mục THƯ VIỆN, XU HƯỚNG, GÓC SÁNG TẠO. Tạp chí Khogiaythethao còn là nơi để chúng tớ tâm sự những khó khăn gặp phải trong quá trình hình thành và phát triển thương hiệu Những câu chuyện về khách hàng cũng được Khogiaythethao chia sẻ trong chuyên mục này!